Teruggooien van ‘gequoteerde’ bijvangsten mag niet langer. Sinds de volledige implementatie van deze zogenaamde aanlandplicht valt ook de garnalenvisserij onder deze wet- en regelgeving. Ondanks dat er in de visserij op gewone en grijze garnalen sprake is van een ‘ongequoteerde’ doelsoort, geldt de aanlandplicht wel voor de gequoteerde soorten die door garnalenvissers worden bijgevangen.

Dit leidt tot een arbeidsintensief sorteerproces aan boord van de kotter – een proces dát al veel tijd in beslag nam, omdat er nog grotendeels handmatig wordt gesorteerd – en grote administratieve lasten om alle bijvangst nauwkeurig te registreren. Een betaalbare sorteermachine voor geautomatiseerde vangstsortering aan boord van garnalenkotters (waarbij gevangen soorten worden geregistreerd) zou uitkomst bieden voor dit probleem binnen de garnalenvisserij.

Doelstelling van dit MIT-R&D-project was dan ook de ontwikkeling van een geautomatiseerde sorteerlijn op basis van een vision-systeem ten behoeve van het uitscheiden van garnalen en bijvangst (incl. vervuilingen) aan boord van een garnalenkotter. Daarbij zijn stappen gezet om met behulp van beeldherkenning een volledig beeld van de vangstsamenstelling te genereren.

Het ontwikkelde sorteersysteem levert een directe besparing op personeelskosten, minder verliezen als gevolg van sortering en voldoen aan regelgeving aanlandplicht. Daardoor kan de rentabiliteit van de (Zuid-)Nederlandse garnalenvisserij worden vergroot.